Ejerskifte

Sådan foretager du ejerskifte af en Nordsvensk Brugshest:

1. Ejerbeviset udfyldes og underskrives (vigtigt!) af både køber og sælger.

2. Det underskrevne ejerbevis sendes med posten til den svenske registrator; Anna-Cajsa Lindbäck, Storsien 378, 952 93 Kalix, Sweden.

3. Registratoren sender derefter en regning på ejerskiftet.

4. Når regningen er betalt sendes det nye ejerbevis til den nye ejer.

5. Den nye ejer opbevarer det nye ejerbevis i hestens pas.